237
حسین حاجي زاده - مقالات ژورنال
انگلیسی
يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی

محل عکس
مقالات ژورنال

چاپ مقاله تحت عنوان : پشوتن و انه جاوید مردان اساطیری در  همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی -  اسفند 94

چاپ مقاله تحت عنوان : تذکره مرات الخیال در دانشگاه دولتی تهران - سال 80

چاپ مقاله تحت عنوان : پرتو عرفان ایرانی در داستان کیمیاگر در فصلنامه پژوهشی - علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی - بهار 83

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.