237
حسین حاجي زاده - مقالات کنفرانس
انگلیسی
يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی

محل عکس
مقالات کنفرانس

 داوری مقالات هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران - دانشگاه سراسری زنجان - 15-13 شهریور ماه 92 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.